Nguyễn Xuân Niệm

Nguyễn Xuân Niệm

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Niệm
Điện thoại: 0913858049 
Địa chỉ: 220 D-1, Ngô Quyền, p.Vĩnh Bảo, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Mạng xã hội:


Số điểm: ***** Điểm Chuyển
Hoạt động: 29/12/2023 19:31:51 (141 Ngày 12h 58p 40 giây )
Ngày tham gia: 11/09/2023  
ID:  

HOẠT ĐỘNG

12/09/2023 10:37

Nguyễn Xuân Niệm
Nguyễn Xuân Niệm